PHAN , X. H.; TRẦN , P. M. S. .; NGUYỄN , V. M. .; NGUYỄN , T. D. . TỶ LỆ NHIỄM DEMODEX SPP. VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM DA MẶT ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐÀ NẴNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8921. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8921. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.