TRẦN , N. D. .; LÊ, T. K. D. .; VŨ , Q. T. .; CAO , V. T. .; ĐẶNG , V. T. . SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA CHỈ SỐ SCVO2 Ở TRẺ EM SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8922. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8922. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.