TRỊNH , X. K.; HOÀNG, G. D.; ĐINH, M. H.; NGUYỄN, V. T.; VŨ, X. P.; NGUYỄN, Đức H.; LÊ, Đăng T.; TRỊNH , M. Đức. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VẸO THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT BẮT VÍT QUA CUỐNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9184. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9184. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.