NGUYỄN, Q. S.; TRỊNH , H. S.; TRỊNH , Q. Đạt. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐỐT SÓNG CAO TẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9191. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9191. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.