PHẠM, T. H.; NGUYỄN, Đức A.; VŨ, T. B. T.; ĐINH, Đăng T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT RELEX SMILE ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9192. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9192. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.