VŨ, T. T.; DƯƠNG, D. T.; PHẠM, Q. T.; NGUYỄN, V. D.; TRẦN, T. D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN HY SINH DÂY CHẰNG CHÉO SAU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9195. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9195. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.