NGUYỄN, H. V.; VŨ, H. T.; NGUYỄN, C. H. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ DI CĂN NÃO BẰNG XẠ PHẪU VÀ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9196. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9196. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.