NGUYỄN, T. M. T.; NGUYỄN, P. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH THẬN NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9197. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9197. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.