HÀ, M. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở TRẺ EM . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9199. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9199. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.