TRẦN, N. Ái N.; NGUYỄN, T. C. L.; TRẦN, T. V. H. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KEM LIDOCAINE – PRILOCAINE 5% TRONG THỰC HIỆN THỦ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9204. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9204. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.