TRẦN, Q. D.; NGUYỄN, Ảnh S. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9205. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9205. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.