HỒNG, T. X. L.; TRẦN, Đỗ H.; TRẦN, P. T.; TRỊNH , T. H. C.; PHẠM, T. N. N.; NGUYỄN, T. C. H.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, T. M. T.; NGUYỄN, D. H.; LÊ, T. T. A. MỐI LIÊN QUAN KIỂU GEN METALLO-β-LACTAMASE NDM, IMP, VIM VỚI ĐỀ KHÁNG CARBAPENEM Ở MỘT SỐ TRỰC KHUẨN GRAM ÂM TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9207. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9207. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.