NGUYỄN, V. A.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. K. N.; TRẦN, T. T. T. TÁC DỤNG CỦA TAHANA TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9209. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9209. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.