TRẦN, T. L.; ĐINH, T. Y.; LÊ, T. V. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9210. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9210. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.