NGUYỄN, M. A.; PHAN, H. N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT MỘT THÙY TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA NGUY CƠ THẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9212. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9212. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.