NGUYỄN, M. Đức; ĐẶNG, Q. T.; VƯƠNG, X. T. ÁP DỤNG KỸ THUẬT PCR LỒNG ĐA TÁC NHÂN TRONG XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN GÂY BỆNH VÀ LỰA CHỌN KHÁNG SINH BAN ĐẦU Ở BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CÓ THỞ MÁY. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9215. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9215. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.