NGUYỄN, T. X.; NGUYỄN, V. T.; PHẠM, Q. T. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỔI HUYẾT ÁP VỚI ĐƯỜNG KÍNH TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRƯỚC VÀ SAU CUỘC LỌC Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9216. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9216. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.