PHẠM, T. G.; NGUYỄN, C. K. KIẾN THỨC CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9220. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9220. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.