BÙI, N. Q.; VŨ, T. H.; NGUYỄN, T. H.; TẠ, A. T. NHẬN XÉT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở BỆNH NHI TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9222. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9222. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.