NGUYỄN, H.; ĐỖ, Đức M. THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG TẮC RUỘT NON DO UNG THƯ XOANG LÊ DI CĂN PHỔI, GAN, RUỘT NON. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9224. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9224. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.