NGUYỄN, T. V. A.; NGUYỄN, T. T.; VŨ, X. G. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ CỦA CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ PHÂN LẬP TỪ PHẦN RỄ CỦA LOÀI DONG RIỀNG CANNA INDICA L. ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9226. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9226. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.