NGUYỄN, T. P.; NGUYỄN, V. S.; NGUYỄN, H. P.; LÊ, T. K. D. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SINH NON, TRẺ NHẸ CÂN SO VỚI TUỔI THAI TRONG 2 NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI THÁI NGUYÊN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9230. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9230. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.