ĐỖ, V. T.; LÊ, Q. T.; NGÔ, T. T. D.; LÊ, T. B. TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9234. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9234. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.