VŨ, M. H. THỰC TRẠNG GÃY XƯƠNG DO NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9235. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9235. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.