LÊ, S. N.; NGUYỄN, T. T.; VŨ, V. H.; PHẠM, T. L.; CÔNG, Q. T. KHẢO SÁT THAY ĐỔI ĐƯỜNG MÁU MAO MẠCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9236. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9236. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.