ĐỖ, A. T.; NGUYỄN, Đình L. ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU ABIRATERONE ACETATE TỚI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT DI CĂN KHÁNG CẮT TINH HOÀN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 537, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v537i2.9240. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9240. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.