NGUYỄN, T. N.; PHẠM, D. D.; ĐỖ, H. H.; NGUYỄN, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CHỌC HÚT KIM NHỎ QUA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9560. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9560. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.