LÊ, N. V.; TRẦN, M. T.; NGUYỄN, Q. N. KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA CÁC BỆNH NHÂN CÓ BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN THẬN GHÉP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9562. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9562. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.