PHẠM, T. A.; ĐẶNG, H. Q.; TRƯƠNG, M. C. KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN TRÁI THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9563. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9563. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.