BÙI, T. N. T.; VŨ, Đình H.; NGUYỄN, H. Q.; ĐÀO, N. M. H.; NGUYỄN, T. M.; NGUYỄN, Q. H.; NGUYỄN, H. A. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NẶNG TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 - BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9564. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9564. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.