HOÀNG, M. N. PHẪU THUẬT CHIA SẺ TÁI TẠO VÚ VÀ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU CỦA VẠT VÚ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9565. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9565. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.