HÀ, T. T.; NGUYỄN, M. K. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH SIGN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9568. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9568. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.