NGUYỄN, Q. Ân; NGUYỄN, H. N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XUẤT HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ TẠI TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9571. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9571. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.