TRẦN, V. B.; NGUYỄN, T. N. M. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP SÓNG NGẮN TẠI BỆNH VIỆN YDCT TRÀ VINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9575. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9575. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.