NGUYỄN, Đình H.; ĐẶNG, V. H.; NGUYỄN, B. H.; LÊ, K. T.; PHẠM, S. T.; BÙI, N. H.; NGUYỄN, T. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CHO NGƯỜI BỆNH DƯỚI 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN E. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9576. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9576. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.