PHẠM, V. K.; NGUYỄN, T. L.; NGUYỄN, V. A.; LÊ, H. T. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG CÁNH TAY CỔ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9577. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9577. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.