LÊ, T. T. V.; LÊ, V. Đảm; NGUYỄN, C. K. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG, VI SINH VÀ GIẢI PHẪU BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH VIÊM LOÉT GIÁC MẠC TẠI BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9580. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9580. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.