BÙI, T. P. T.; NGUYỄN, T. H.; ĐẶNG, T. N. A.; VŨ, T. P.; TRỊNH , T. H.; TỐNG, T. K. CẮT BỎ CÓ HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ KHỐI U PHYLLODE LÀNH TÍNH KÍCH THƯỚC LỚN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9583. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9583. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.