LƯƠNG, T. Đạt; NGUYỄN, T. Đạt; TRẦN, Q. L.; TẠ, X. T.; NGUYỄN, S. C.; THANH TÙNG. NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9586. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9586. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.