PHẠM, T. N. N.; NGUYỄN, T. Y. C.; TRƯƠNG, T. B. V. MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ VI KHUẨN GRAM ÂM THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2019 – 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9589. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9589. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.