PHẠM, V. N. D.; UÔNG, N. N.; NGUYỄN, T. C.; TRẦN, A. T.; PHẠM, Đắc Q. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH THANH HÓA NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9594. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9594. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.