ĐỖ, Đức T.; PHẠM, N. T.; TRẦN, M. T. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ MẤT NGỦ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI MẤT NGỦ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9596. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9596. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.