NGUYỄN, T. H.; TRỊNH , T. H. N.; LÊ, K. M.; LÊ, K. M.; NGUYỄN, T. C.; NGUYỄN, T. K. O. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ BỆNH VIÊM PHỔI CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9598. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9598. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.