ĐỖ, M. H.; VŨ, V. C.; HOÀNG, H. Đức; NGUYỄN, Đình Đức; LÊ, T. A. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH XẸP ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG THẤP CÓ LOĀNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9604. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9604. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.