PHẠM, V. K.; TRẦN, T. T. V.; NGUYỄN, V. A.; MAI, Q. D.; NGUYỄN, T. N. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC “CHỈ THỐNG NHƯ THẦN THANG” TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN GÚT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9612. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9612. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.