NGUYỄN, V. L.; NGUYỄN, N. G. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỐI GÂN ACHILLES BẰNG KỸ THUẬT NỐI GÂN VỚI ĐƯỜNG MỔ THÔNG THƯỜNG VÀ ĐƯỜNG MỔ NHỎ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 538, n. 3, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v538i3.9617. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9617. Acesso em: 28 tháng 5. 2024.