NGUYỄN, T. T.; PHẠM, N. H.; LÊ, N. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9780. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9780. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.