NGUYỄN, T. P.; TRỊNH , V. T.; ĐẶNG, Q. Ái. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9783. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9783. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.