MAI, T. Q.; ĐOÀN, T. L.; PHẠM, V. Điệp; HOÀNG, Đình Âu. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9784. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9784. Acesso em: 18 tháng 6. 2024.