NGUYỄN, M. P.; HOÀNG, T. T.; TẠ, T. T. KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 539, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v539i2.9786. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9786. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.